STELLA NHA TRANG HOTEL

PROJECT: STELLA NHA TRANG HOTEL PLACE: NHA TRANG, KHANH HOA CUSTOMER: GLOBAL TECHNOLOGY JSC

PROJECT: STELLA NHA TRANG HOTEL
PLACE: NHA TRANG, KHANH HOA
CUSTOMER: GLOBAL TECHNOLOGY JSC