KHO LẠNH CT CP DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ

CÔNG TRÌNH: KHO LẠNH CT CP DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ ĐỊA ĐIỂM: KCN LONG HẬU, H. HUYỆN CẦN GIUỘC, T. LONG AN CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ NHÀ THẦU THI CÔNG: CÔNG TY TNHH XD NHÀ VIỆT

CÔNG TRÌNH: KHO LẠNH CT CP DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
ĐỊA ĐIỂM: KCN LONG HẬU, H. HUYỆN CẦN GIUỘC, T. LONG AN
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
NHÀ THẦU THI CÔNG: CÔNG TY TNHH XD NHÀ VIỆT