MƯỜNG THANH HOLIDAY MŨI NÉ

CÔNG TRÌNH: MƯỜNG THANH HOLIDAY MŨI NÉ ĐỊA ĐIỂM: SỐ 54 HUỲNH THÚC KHÁNG, P. HÀM TIẾN, PT. PHAN THIẾT, T. BÌNH THUẬN KHÁCH HÀNG: CÔNG TY TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM

CÔNG TRÌNH:

MƯỜNG THANH HOLIDAY MŨI NÉ
ĐỊA ĐIỂM: SỐ 54 HUỲNH THÚC KHÁNG, P. HÀM TIẾN, PT. PHAN THIẾT, T. BÌNH THUẬN
KHÁCH HÀNG: CÔNG TY TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM