KHU NHÀ KTX ĐH QUỐC GIA

CÔNG TRÌNH: KHU NHÀ KTX ĐH QUỐC GIA ĐỊA ĐIỂM: TP. HCM – DĨ AN – BÌNH DƯƠNG KHÁCH HÀNG: CÔNG TY TNHH AN PHÚ VINH    

CÔNG TRÌNH:KHU NHÀ KTX ĐH QUỐC GIA
ĐỊA ĐIỂM:TP. HCM – DĨ AN – BÌNH DƯƠNG
KHÁCH HÀNG:CÔNG TY TNHH AN PHÚ VINH