KS CAO SU ĐẮC LẮC – 4✯

CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN CAO SU ĐẮC LẮC – 4* ĐỊA ĐIỂM: TP. BUÔN MÊ THUẬT, T. ĐẮC LẮC CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CAO SU ĐẮC LẮC NHÀ THẦU THI CÔNG: CÔNG TY TNHH HẠO PHƯƠNG  

CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN CAO SU ĐẮC LẮC – 4*
ĐỊA ĐIỂM: TP. BUÔN MÊ THUẬT, T. ĐẮC LẮC
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CAO SU ĐẮC LẮC
NHÀ THẦU THI CÔNG: CÔNG TY TNHH HẠO PHƯƠNG